Tom Seerden – Sculpturen

Object omschrijving

Tom Seerden ( Nederland )
Tom maakt o.a. bronzen landschappen op oude balken en monolieten. “De basale gegevens van de beeldhouwkunst zijn: massa, ruimte en materiaal en de spanning en beweging.
Een kunstenaar moet iets vertellen, met de werken. Het is niet alleen een kwestie een mooi beeld te maken, maar het moet een beeld zijn met zeggingskracht. Bij de beelden staan herinneringen aan reizen en vakanties centraal. Uitganspunt is telkens de monoliet of de oude balk., de sokkel is het startpunt. Hier bouw ik om bij, dorpen, kerken, landschappen.
Ook het menselijk figuur, vrouw en man, zijn een belangrijk onderwerp in mijn werk. Een monumentale uitstraling en krachtige vormentaal is hier van groot belang.”

Object details

Categories: