Schilder Hermanus

Project DescriptionSchilder Hermanus (Utrecht-NL 1955 – 2017)

Het Poëtisch Realisme is een nieuwe afsplitsing van het Hedendaagse Realisme. Het poëtisch realisme verbeeldt een persoonlijke lyrische wereld met authentieke motieven en subjectieve symboliek. Het ongewone is schijnbaar vanzelfsprekend. Schilder Hermanus is een van de grondleggers van deze stroming.

Kenmerken van het Poëtisch Realisme

Ambachtelijke schilderwijze, niet aan de hand van academische beginselen. Verstilling, die veelal bereikt wordt door getemperd kleur- gebruik en sobere voorstellingen.

Vervreemdende sfeer, opgeroepen door de onbeladen gezichtsuitdrukkingen van de personages en de veelal geabstraheerde achtergrond die de illusie van de oneindigheid geeft. Mysterieus karakter, waardoor de taferelen doortrokken zijn van verlangen naar de kindertijd waarin plaats was voor dromen en fantasie, hetgeen ze een raadselachtige kwaliteit verleent.