Claire Gobert

Project Description
CLAIRE GOBERT
Afkomstig uit Bergen (provincie Henegouwen B).
Al heel jong kreeg ik de smaak van de penselen en kleuren te pakken.
Het is dan ook voor de hand liggend dat ik mezelf richtte op artistieke studies, die ik tijdelijk onderbrak toen ik een carrière in de wereld van de teken- films begon.
Al eerste colorist heb ik o.a. deel- genomen aan speelfilms als “Asterix en Cleopatra” en “Kuifje en de tempel van de zon”.
Ik was gespecialiseerd in special effecten, waardoor ik gevoel voor beweging en kleur kreeg.
Ik vervolgde met drie jaar avondonderwijs aan de Academie voor Schone kunsten in Brussel om mijn opleiding af te ronden en mezelf in staat te stellen en te bevrijden van de technische beperkingen en vrij te evolueren naar de hedendaagse schilderkunst.